ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

6 Ноември 2020

Network of IcT Robo Clubs - Erasmus in the field of robotics, based on a partnership between Bulgaria, Romania and Slovakia

Прочети Още

Концепция за сервизен
робот-дрон за складиране
и/или доставка на готова продукция

Прочети Още

Concept of cyber-physical system for intelligent husbandry farm

Прочети Още

Роботизирана модулна транспортна система
с меканум колела

Прочети Още

Секция Кибер-Физични Системи

Експертизата на секция Кибер-физични системи на Институт за информационни и комуникационни технологии-БАН е изследване и разработване на иновативни интелигентни ИКТ за управление на мобилни роботи и вградени системи. Изследват се методите за телеуправление на Кибер-физичните системи чрез глас, жестове и потребителски интерфейс. Също така в секцията се провеждат изследвания в областта на Моделиране на процеси в случай на бедствена ситуация, Приложение на модели за развитие на горски пожар и Уеб-ГИС апликации свързани с процесите на вземане на решения.

В момента секция Кибер-Физични системи на ИИКТ-БАН е координатор на Европейски проект № 2020-1-BG01-KA202-079200 „Мрежа от ИКТ Клубове по Роботика“, ЕРАЗЪМ +, Ключова дейност 2, Професионално образувание и обучение http://nitroclubs.eu и на проект финансиран от ФНИ № КП-06-М27/1, "Изследване и развитие на иновативни, интелигентни информационни и комуникационни технологии за управление на сервизни роботи".

От скоро секцията е член на DIH² Network (Digital Inovation Hub for Agile Robotics).

Ръководител: Доц. д-р Найден Шиваров

Завършва докторантура в Технически Университет Виена, Австрия. Към момента той също така е ръководител на лабораторията RILab i2030, която е част от ИИКТ-БАН. Неговите изследователски интереси са в сферата на: сервизната роботика, мехатроника, взаимодествие човек-робот, Индустрия 4.0, IoT.

Доц. Шиваров е ръководител на докторанти и преподавател по Сервизни и образователни роботи, към момента е координатор на проект N: 2020-1-BG01-KA202-079200, Network of IcT Robo Clubs, ERASMUS +, Key action 2, Vocational education and training, и член на организационния комитет на COST Action CA16116 - Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions.

Състав

Team_image

Найден Шиваров

Доцент д-р

nayden.chivarov@iict.bas.bg

Team_image

Нина Добринкова

Доц. д-р

Team_image

Денис Чикуртев

Гл. Асистент

denis.chikurtev@iict.bas.bg

Team_image

Иван Алтъпармаков

Ас. д-р

ivan.altaparmakov@iict.bas.bg

Team_image

Стефан Стефанов

Асистент

stefans.stefanov303@gmail.com

Team_image

Стефан Стоенчев

Асистент

stefan.stoenchev@iict.bas.bg

Team_image

Богомил Попов

Team_image

Адриана Златкова

Team_image

Атанас Кръстанов

Team_image

Валентина Иванова

Team_image

Валери Несторов

Team_image

Вълко Стойков

Team_image

Инна Николова

Team_image

Милвина Терзиева

Team_image

Петър Янков

Team_image

Петко Стоев

Team_image

Сияна Павлова

Team_image

Станислав Йовков

Team_image

Ангел Иванов

Докторант

Team_image

Кочо Хрисафов

Докторант

Team_image

Тодор Велев

Докторант

Научни направления

  1. Кибер-Физични Системи
  2. Сервизна Роботика
  3. Операционни системи за Управление на Роботи
  4. Учебни Роботи
  5. Вградени Системи
  6. ИКТ в медицината, Теле-медицина
  7. Моделиране на процеси в случай на бедствена ситуация
  8. Приложение на модели за развитие на горски пожар
  9. Уеб-ГИС апликации свързани с процесите на вземане на решения
  10. Internet of Things

Проекти

Проекти финансирани от Европейски програми

Мрежа от ИКТ Клубове по Роботика

Проекти финансирани от Български програми

Изследване и развитие на иновативни, интелигентни информационни и комуникационни технологии за управление на сервизни роботи

RiLab

Изследователска и Иновативна Лаборатория - Research & Innovation Laboratory “Industry 2030”

Контакти

Телефон: +359 889 233 588

Email: @iict.bas.bg, nchivarov@gmail.com

Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, 1113 - София, БЪЛГАРИЯ